Aangifte schoolongeval

Algemene gegevens
Slachtoffer
Algemene inlichtingen betreffende het schadegeval
Derde (tegenpartij): (Enkel invullen indien een derde kan aansprakelijk gesteld worden)
Aangiftegegevens