Met een volmacht geef je iemand toegang tot je bankrekening en/of je verzekeringsproducten.

Zo kan die volmachthebber de bankrekening raadplegen/verrichtingen doen
en/of je verzekeringspolissen raadplegen.

Klik bovenaan links op het bolletje links van je naam en volg volgende stappen: